Питання для розгляду на відео-уроці:

1. Управління витратами - як стратегія сталого розвитку підприємства.

2. Витрати і собівартість - загальні поняття і різні підходи.

3. Класифікація витрат в бухгалтерському обліку відповідно до П (С) БО і витрат, що утворюють собівартість продукції.

4. Визнання витрат та витрат (відмінності бухгалтерського, управлінського і фінансового обліку).

5. Облікова політика підприємства щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг).

6. Калькуляційні статті та їх характеристика:

• витрати на оплату праці; матеріальні витрати; витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

• загальновиробничі витрати; зменшення або збільшення витрат і попутна продукція;

• адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати.

7. Склад собівартості продукції (робіт, послуг) для підприємств різних видів економічної діяльності.

8. Модель «витрати - випуск - прибуток». Точка беззбитковості (CVP-модель).

9. Методи і об'єкти калькулювання та методи визначення та розподілу накладних витрат різними методами і на різному рівні (ділянка, цех, підприємство)

10. Визначення ефективності кожного структурного елементу підприємства (дільниці, цеху і т.д.).

11. Можливості використання елементів управлінського обліку для калькулювання.

12. Особливості планування витрат при позамовному методі калькулювання.

13. Прийоми зниження витрат і витрат підприємства.

14. Собівартість для цілей оподаткування.

15. Основні принципи і методи ціноутворення. Правила формування цінової політики підприємства.

16. Визначення ціни на продукцію (роботи, послуги) з урахуванням нестабільності зовнішнього середовища. Облік фінансового ризику в ціні продукції (робіт, послуг).

17. Звичайні ціни в контрольованих операціях.

18. Нормативно-правова база формування собівартості та цін на продукцію (роботи, послуги).

19. Показники ефективності планування собівартості на підприємстві.

20. Фінансова і адміністративна відповідальність за порушення порядку встановлення цін. 

Спікер відео-уроку: Вікторія Величко

        Незалежний практикуючий консультант з економічних питань, фахівець з питань фінансового та податкового планування, автор значної кількості друкованих робіт, канд. екон. наук, має понад 12500 годин публічних виступів ( з них 6900 годин семінарів та тренінгів). «Спеціаліст -2015 роки» в сфері «Фінанси і аудит» Національного бізнес-рейтингу України, директор ТОВ «ВЕЛНІ»

Описание цен на вебинар
Замовити зворотній дзвінок

Контакти компанії

Клуб бухгалтерів "Меркурій"

м. Дніпро, вул. Кедріна, 66, секція 3

телефон КОНТАКТ-ЦЕНТРА:

0 800 750 570 (багатоканальний)

телефон (Дніпро):

+38 (056) 785 50 07